ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Συχνές ερωτήσεις οφειλετών για την doValue Greece

24 Αυγούστου 2021

Η doValue Greece συνεχώς εξελίσσεται στη διαχείριση δανείων, μεριμνώντας για την καλύτερη εξυπηρέτηση επενδυτών και οφειλετών. Δείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις οφειλετών για την ταυτότητα και τον ρόλο μας στη ρύθμιση οφειλών.

Για τη νομική υπόσταση και την ιστορία μας

Ποια είναι η εταιρεία doValue Greece;

Η doValue Greece είναι Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις. Έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τον Ν.4354/2015.

Ο Ν.4354/2015 εισήγαγε στην ελληνική αγορά έναν νέο τύπο ιδρυμάτων αποκλειστικού σκοπού για τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (εταιρείες διαχείρισης).

Ως τέτοια εταιρεία διαχείρισης, η doValue Greece εξειδικεύεται στη διαχείριση απαιτήσεων που προκύπτουν από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μια τέτοια απαίτηση μπορεί να προκύπτει από δάνειο ή πίστωση που είχατε λάβει.

Στον ρόλο μας αυτό, λειτουργούμε εντός του θεσμικού και εποπτικού πλαισίου που ισχύει για τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα.

Ανακαλύψτε ποια είναι η doValue Greece και ποιες είναι οι αρχές λειτουργίας μας.

Ποια είναι τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας;

 • Επωνυμία: doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις
 • ΑΦΜ: 099755919
 • ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
 • Αρ. ΓΕΜΗ: 121602601000   
 • Διεύθυνση: Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, 18346, Μοσχάτο
 • Διαδικτυακός τόπος: www.dovaluegreece.gr

Είστε fund;

Είστε θυγατρική της Eurobank;

Όχι. Αρχικά, η εταιρεία, υπό την προηγούμενη επωνυμία της «Eurobank FPS», ήταν θυγατρική της Eurobank. Ωστόσο, το 2020 εξαγοράστηκε και πλέον ανήκει στον Όμιλο doValue.

Ανακαλύψτε την ιστορία της doValue Greece.

Γιατί σας εξαγόρασε η doValue;

Με την ένταξή μας στον Όμιλο doValue έχουμε πλέον το μέγεθος και την τεχνογνωσία που μας επιτρέπουν να:

 • Αξιοποιούμε πλήρως το άριστο προσωπικό και τη γνώση της ελληνικής αγοράς
 • Παγιώνουμε τη θέση μας ως κορυφαίας εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα.

Ανακαλύψτε τον Όμιλο doValue.

Για τις αρμοδιότητές μας

Τι κάνει η doValue Greece ως εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων;

Είναι αρμόδια για τη διαχείριση των απαιτήσεων που της έχουν ανατεθεί από την εταιρεία ειδικού σκοπού, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο  Ν.4354/2015. Οι πράξεις της διαχείρισης συνίστανται ιδίως στη νομική και λογιστική παρακολούθηση, την είσπραξη, τη διενέργεια διαπραγματεύσεων με τους οφειλέτες των προς διαχείριση απαιτήσεων και τη σύναψη συμβάσεων συμβιβασμού κατά την έννοια των άρθρων 871- 872 ΑΚ ή ρύθμισης και διακανονισμού οφειλών σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας. Μεταξύ άλλων, η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων:

 • Εξυπηρετεί το σύνολο των αιτημάτων για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την οφειλή που έχει μεταβιβαστεί στην εταιρεία ειδικού σκοπού η οποία της έχει αναθέσει τη διαχείριση αυτής.
 • Διαχειρίζεται τη ρύθμιση, μεριμνώντας για την απόδοση της καλύτερης δυνατής πρότασης ρύθμισης, σε σύμφωνη γνώμη με τον κύριο των απαιτήσεων, που είναι η εταιρεία ειδικού σκοπού.

Στο πλαίσιο τιτλοποιήσεων, η doValue Greece συμπράττει με εταιρείες ειδικού σκοπού οι οποίες της αναθέτουν τη διαχείριση των απαιτήσεων που μεταβιβάζονται σε αυτές.

Δείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις για τις τιτλοποιήσεις.

Πώς συνδέεται η doValue Greece με την εταιρεία ειδικού σκοπού στην οποία έχει μεταβιβαστεί η απαίτηση από το δάνειό μου;

H doValue Greece είναι αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Συμπράττει με εταιρείες ειδικού σκοπού οι οποίες της αναθέτουν τη διαχείριση των απαιτήσεων  που μεταβιβάζονται σε αυτές.

Είναι πιθανό στο πλαίσιο κάποιας τιτλοποίησης η απαίτηση που απορρέει από δάνειο ή πίστωση που έχετε λάβει να έχει μεταβιβαστεί σε εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία με τη σειρά της έχει αναθέσει στην doValue Greece τη διαχείριση και εξυπηρέτησή της.

Γι’ αυτό ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας για να σας ενημερώσουμε, να συνεργαστούμε και να βρούμε την καλύτερη δυνατή πρόταση ρύθμισης.

Δείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις για τις τιτλοποιήσεις.

Για τους λόγους επικοινωνίας

Γιατί επικοινωνείτε μαζί μου;

Έχει ανατεθεί σε εμάς η διαχείριση της οφειλής σας. Στο πλαίσιο αυτό, επικοινωνούμε μαζί σας:

 • Για να σας δώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την οφειλή σας.
 • Για να συνεργαστούμε με σκοπό να βρούμε την καλύτερη δυνατή πρόταση για τη ρύθμιση της οφειλής σας, με τη σύμφωνη γνώμη της εταιρείας ειδικού σκοπού στην οποία έχει μεταβιβαστεί η απαίτηση από το δάνειό σας.

Βρείτε περισσότερες απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για την επικοινωνία της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων με τους οφειλέτες.

Γιατί με καλούσατε πριν από την Eurobank FPS και τώρα από την doValue Greece; Τι άλλαξε;

Πρόκειται για την ίδια εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων. Απλώς, μετά την εξαγορά της από τον Όμιλο doValue άλλαξε η επωνυμία της από Eurobank FPS σε doValue Greece.

Ανακαλύψτε την ιστορία της doValue Greece.

Γιατί επικοινωνείτε μαζί μου, ενώ έχω ενταχθεί στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ Ι;

Σας καλούμε για να καταβάλετε το ποσό που σας αναλογεί, ώστε να μην εμφανίζεται ότι έχετε ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Εάν δεν καταφέρετε να το καταβάλετε, θα τεθείτε εκτός επιδότησης.

Βρείτε περισσότερες απαντήσεις στις πιο:

Για ρυθμίσεις οφειλών

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την doValue Greece για τη ρύθμιση των οφειλών μου;

Κι αν δυσκολεύομαι να ανταποκριθώ στις δόσεις του δανείου μου;

Ελάτε να συζητήσουμε και να συνεργαστούμε για να βρούμε την καλύτερη πρόταση για τη ρύθμιση της οφειλής σας.

Πάντα λαμβάνουμε υπόψη την οικονομική κατάστασή σας. Πρόθεσή μας είναι να  βρούμε από κοινού μια μόνιμη και βιώσιμη λύση για την ομαλή αποπληρωμή της οφειλής σας.

Δείτε ενδεικτικές ρυθμίσεις μπορείτε να εξασφαλίσετε:

Μπορώ να ρυθμίσω τις οφειλές μου με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή