ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε

29 Ιουνίου 2021

Η doValue Greece έχει συνολικά 13 χαρτοφυλάκια υπό τη διαχείρισή της με συνολικό exposure περίπου 37 δισ. ευρώ. Δείτε ποια είναι, τι περιλαμβάνουν, ποιο είναι το συνολικό exposure τους, πότε τιτλοποιήθηκαν και άλλα χαρακτηριστικά τους.

CREDITABLE (Virgo)

Στο χαρτοφυλάκιο, συνολικής αξίας περίπου 840 εκ. ευρώ, περιλαμβάνονται 40 χιλ. δάνεια που προέρχονται από 30 χιλ. πιστούχους και αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου Frontier που περιήλθε στην doValue Greece το 2021. Πρόκειται για μια από τις πρώτες συναλλαγές στη δευτερογενή αγορά. Το χαρτοφυλάκιο στην πλειοψηφία του είναι μη εξυπηρετούμενα καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, και δάνεια μικρών επιχειρήσεων.

Ενημερωθείτε για την Πολιτική Εμπιστευτικότητας της CREDITABLE OPPORTUNITIES FUND SCA SICAV-RAIF

Solar

Αποτελεί την πρώτη από κοινού κίνηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών για ανάθεση μη τιτλοποιημένου Χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  

Περιλαμβάνονται απαιτήσεις ύψους 1,8 δις Ευρώ, 325 ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν οφειλές σε δύο τουλάχιστον ελληνικές συστημικές  τράπεζες.

Η διαχείριση ανατέθηκε στον όμιλο της doValue το 2018 και πλέον από τον Αύγουστο του 2021 είναι στη διαχείριση της doValue Greece μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συγχώνευσης με τη doValue Hellas.

Icon

Πάνω από 1.500 πιστούχοι με συνολικές απαιτήσεις περίπου 2,6 δισ. ευρώ

Το χαρτοφυλάκιο Icon ανατέθηκε στην doValue Greece το 2021.

Διαχείριση χαρτοφυλακίου πελατών μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) που πωλήθηκε από την Εθνική Τράπεζα.

Η διαχείριση είναι αποκλειστικού χαρακτήρα.

Δείτε πώς προστατεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Mexico

Χαρτοφυλάκιο μεγάλων ανοιγμάτων, μέρος του οποίου έχει τιτλοποιηθεί.

Frontier

Στο χαρτοφυλάκιο, συνολικής αξίας περίπου 7 δισ. ευρώ, περιλαμβάνονται 200.000 δάνεια που προέρχονται από 90.000 πελάτες.

Το χαρτοφυλάκιο περιήλθε στην doValue Greece to 2021 και αποτελεί από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια στην Ελλάδα.

Το χαρτοφυλάκιο στην πλειοψηφία του είναι μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια, επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια μικρών επιχειρήσεων. Ένα ακόμη μικρό ποσοστό επίκειται σε καταναλωτικά δάνεια.

Ενημερωθείτε για την Πολιτική Εμπιστευτικότητας Frontier Issuer Designated Activity Company

Flagship

Χαρτοφυλάκιο μεγάλων ανοιγμάτων, μέρος του οποίου έχει τιτλοποιηθεί.

Cairo III

Διαχείριση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) που τιτλοποιήθηκε και πωλήθηκε από τη Eurobank.

Στο χαρτοφυλάκιο Cairo III περιλαμβάνονται συνολικές απαιτήσεις περίπου 2,6 δισ. ευρώ που αφορούν περίπου 1.800 οφειλέτες. Το χαρτοφυλάκιο Cairo III τιτλοποιήθηκε το 2019 και αποτελεί την 1η μεγάλη τιτλοποίηση στην Ελλάδα που εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ηρακλής.

Ενημερωθείτε για την Πολιτική Εμπιστευτικότητας Cairo No.3 Finance Designated Activity Company.

Pillar

Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων που περιλαμβάνει συνολικές απαιτήσεις περίπου 1,9 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο Pillar τιτλοποιήθηκε το 2019.

Cairo I

Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο που αφορά απαιτήσεις από καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια αλλά και δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων συνολικού ύψους περίπου 1,8 δισ. Ευρώ.

Eclipse

Το χαρτοφυλάκιο Eclipse περιλαμβάνει συνολικές απαιτήσεις περίπου 2,8 δισ. ευρώ από καταναλωτικά δάνεια.

Το χαρτοφυλάκιο Eclipse ήταν το πρώτο ελληνικό χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), το οποίο πωλήθηκε στην Intrum τον Νοέμβριο του 2017 και ανατέθηκε στην doValue Greece το ίδιο έτος.

Δείτε πώς προστατεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Polis

Το χαρτοφυλάκιο Polis περιλαμβάνει συνολικές απαιτήσεις περίπου 0,1 δισ. Ευρώ από στεγαστικά δάνεια.

Cairo II

Το χαρτοφυλάκιο Cairo II περιλαμβάνει συνολικές απαιτήσεις περίπου 2,9 δισ. ευρώ προερχόμενες από καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια αλλά και δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

ERB Retained

Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο που προήλθε από τη στρατηγική σύμπραξη της doValue Greece με την Τράπεζα Eurobank για τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της (“NPE”) από καταναλωτικά, στεγαστικά, αλλά και επιχειρηματικά δάνεια με συνολικές απαιτήσεις περίπου 9 δις. Ευρώ.