Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου

24 Ιουλίου 2021

Η παρούσα ενημέρωση αφορά ειδικά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών-χρηστών του διαδικτυακού τόπου www.dovaluegreece.gr. Η ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων οφειλετών, φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται με την doValue Greece στα πλαίσια διαχείρισης των δανειακών τους οφειλών από την doValue Greece, βρίσκεται εδώ.

Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις του άρθρου 1 παρ. 1(α) του Ν.4354/2015 με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» ενημερώνει εσάς, τους επισκέπτες / χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου (εφεξής ο Διαδικτυακός Τόπος), ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας διέπεται από τους όρους που ακολουθούν τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τον Ν.4624/2019 και τις λοιπές διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις του άρθρου 1 παρ. 1(α) του Ν.4354/2015 με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και το διακριτικό τίτλο «doValue Greece», Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, 18346 Μοσχάτο, Αρ. ΓΕΜΗ 121602601000, Τηλ. 210 4847500 (εφεξής «doValue Greece»).

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σας στη διεύθυνση Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, 18346 Μοσχάτο ή με email στο [email protected].

Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγει η doValue Greece και από πού

 1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς με την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή εκ μέρους σας των ηλεκτρονικών εντύπων που είναι διαθέσιμα στον Διαδικτυακό Τόπο (ήτοι φόρμες επικοινωνίας για επενδυτές, φόρμες επικοινωνίας για ρυθμίσεις, έγγραφα τα οποία αναρτώνται από εσάς στο πλαίσιο υποβολής και εξέτασης ερωτημάτων/αιτημάτων κ.λπ.). Ενδεικτικά τέτοια δεδομένα είναι: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τηλέφωνο σταθερό ή κινητό, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία οφειλής που διαχειρίζεται η doValue Greece (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που αφορούν στην σύμβαση από όπου απορρέει η απαίτηση, οικονομικών δεδομένων κλπ.), ιδιότητα (ιδιώτης-επιχείρηση), και εν γένει δεδομένα που συμπληρώνετε στα πεδία ελεύθερου κειμένου. Ειδικά για τα πεδία ελεύθερου κειμένου, σας εφιστούμε την προσοχή να μην καταγράφετε σε αυτά ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως τη φυλετική ή την εθνική προέλευσή σας, την ιδεολογία ή τις πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις σας, πληροφορίες για τη σωματική ή ψυχική υγεία σας, το γενετήσιο προσανατολισμό σας κ.λπ. Η παροχή των παραπάνω δεδομένων σας είναι αναγκαία για την ικανοποίηση του αιτήματός σας.
 2. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς με την εκ μέρους σας υποβολή αιτήματος εργασίας προς την doValue Greece, σε ηλεκτρονική πλατφόρμα συνεργάτη μας που συνδέεται με τον Διαδικτυακό Τόπο μας. Τα δεδομένα αυτά είναι ενδεικτικά: δεδομένα ταυτοποίησης, δεδομένα επικοινωνίας, δεδομένα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τις δεξιότητές σας, την εργασιακή σας εμπειρία κ.λπ. Η παροχή των παραπάνω δεδομένων είναι απαραίτητη για τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης ενδιαφέροντός σας. Θα ενημερώνεστε από τη doValue Greece για την πορεία της αιτήσεώς σας.
 3. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από τον Διαδικτυακό Τόπο. Όταν εισέρχεστε ή/ και πλοηγείστε στον Διαδικτυακό Τόπο μας, ή όταν υποβάλλετε κάποιο ηλεκτρονικό σχόλιο, παράπονο, ερώτημα ή αίτημά σας, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένα δεδομένα, όπως: η διεύθυνση URL του διαδικτυακού τόπου από τον οποίο ήρθατε, η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψής σας, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής και του περιηγητή που χρησιμοποιείται, καθώς και η διεύθυνση IP της συσκευής σας, πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογικών μέσων, όπως αρχεία διαφανών εικόνων (web beacons) και social plug-ins. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies, διαβάστε την σχετική Πολιτική Cookies.

Στην έννοια της συλλογής των δεδομένων από εσάς, όπως περιγράφεται παραπάνω, περιλαμβάνεται και η συλλογή από τρίτο που ενεργεί για λογαριασμό σας. Επίσης, σε περίπτωση που μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, θα πρέπει να έχετε εξασφαλίσει τη σχετική συγκατάθεσή τους και να τους έχετε παραπέμψει σε αυτήν την ενημέρωση. 

Γιατί συλλέγει η doValue Greece τα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς τα επεξεργάζεται

Η doValue Greece συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα:

Α. Στο πλαίσιο της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, όπως:

 1. Την ταυτοποίηση και την επικοινωνία μαζί σας.
 2. Την εξέταση και διαχείριση παραπόνου που υποβάλλετε σε σχέση με την οφειλή σας.
 3. Την εξέταση αιτήματος που υποβάλλετε σχετικά με τη διευθέτηση της οφειλής σας.
 4. Την αξιολόγηση της αίτησης ενδιαφέροντος σας για πλήρωση θέσης εργασίας στην doValue Greece.

Β. Για την ανταπόκριση σε αίτημά σας ή με τη συγκατάθεσή σας

Η επεξεργασία αυτή εξυπηρετεί σκοπούς, όπως:

 1. Την επικοινωνία μαζί σας εφόσον έχετε συμπληρώσει ηλεκτρονικά τις φόρμες που είναι διαθέσιμες στον Διαδικτυακό Τόπο (φόρμες επικοινωνίας για επενδυτές, φόρμες επικοινωνίας για ρυθμίσεις κ.λπ.).
 2. Την αξιολόγηση της αίτησης ενδιαφέροντος σας για πλήρωση θέσης εργασίας στην doValue Greece.
 3. Τη βελτίωση των παρεχόμενων μέσω του Διαδικτυακού μας Τόπου υπηρεσιών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες και επιλογές σας.
 4. Την εκ μέρους μας κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου μέσω της χρήσης των cookies.

Γ. Για τη συμμόρφωση της doValue Greece με έννομες υποχρεώσεις της

Η doValue Greece ενδέχεται να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας για σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις οποιωνδήποτε αρχών (δημόσιων, εποπτικών, εισαγγελικών κ.λπ.) ή δικαστηρίων.

Δ. Για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της doValue Greece

Η επεξεργασία αυτή γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα έννομα συμφέροντα της doValue Greece δεν υπερβαίνουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των επισκεπτών του Διαδικτυακού μας Τόπου και γίνονται μεταξύ άλλων για τους εξής σκοπούς:

 1. Την ορθή και αποτελεσματικότερη λειτουργία και διαχείριση του Διαδικτυακού μας Τόπου.
 2. Την εκ μέρους μας διερεύνηση και επίλυση τεχνικών θεμάτων στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας (π.χ. σφάλματα κώδικα).
 3. Για λόγους ασφαλείας, για τη διερεύνηση τυχόν απάτης ή άλλων παραβιάσεων των όρων χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου ή της παρούσας πολιτικής.
 4. Τη διεξαγωγή μελετών και ερευνών προκειμένου να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
 5. Την επικοινωνία μαζί σας για την ενημέρωσή σας σχετικά με την αξιοποίηση των προϊόντων ή υπηρεσιών μας, τις δυνατότητες, τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και τυχόν νέες εξελίξεις/εφαρμογές αυτών.

Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων

Η doValue Greece αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων. Ο Διαδικτυακός Τόπος ούτε απευθύνεται ούτε είναι σχεδιασμένος σκοπίμως για να απευθύνεται σε ανηλίκους. Η πρόθεση της doValue Greece είναι να μη συλλέγει ούτε να τηρεί εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο της.

Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα από ανήλικο χωρίς συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτού, όπου αυτή απαιτείται, τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν άμεσα.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρεί η doValue Greece τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας τους. Διαγράφονται με ασφαλή τρόπο μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, εκτός εάν η κείμενη νομοθεσία επιβάλλει τη συνέχιση της τήρησής τους ή αν βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την doValue Greece, που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα.

Ποιοι είναι ενδεικτικά οι αποδέκτες των δεδομένων σας

 1. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της doValue Greece, οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων, τη διαχείριση των σχολίων, παραπόνων, ερωτημάτων που μας υποβάλλετε μέσω του Διαδικτυακού μας Τόπου, και εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις, οι αρμόδιοι υπάλληλοι εταιρειών του Ομίλου στον οποίο ανήκει η doValue Greece με έδρα στην Ελλάδα ή άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, φορέων που ανέθεσαν στην doValue Greece τη διαχείριση χαρτοφυλακίων απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (π.χ. πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, εταιρείες απόκτησης απαιτήσεων του άρθρου 1 παρ. 1(β) του Ν.4354/2015, και άλλων μη εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος οργανισμών).
 2. Φορείς στους οποίους η doValue Greece αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία) όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, πάροχοι προϊόντων ή / και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, περιλαμβανομένων των επιγραμμικών συστημάτων και πλατφορμών, άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επεξεργάζονται δεδομένα για λόγους ελέγχου αυτών και επικαιροποίησής τους κ.λπ., εταιρίες παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, υπηρεσιών real estate, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση των όρων ασφαλείας και του απορρήτου.
 3. Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί ο έλεγχος / η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της doValue Greece στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Μπορεί η doValue Greece να διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ)

Η doValue Greece δεν διαβιβάζει απευθείας τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, εκτός εάν η διαβίβαση αυτή επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, η doValue Greece, δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι:

 1. Διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή
 2. Έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους από τον αποδέκτη, με βάση το νόμο.

Εάν καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν ισχύει, διαβίβαση μπορεί να γίνει εφόσον:

 1. Έχετε παράσχει στην doValue Greece την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας ή
 2. Η διαβίβαση απαιτείται για την εκτέλεση εντολών σας, οπότε τα κατά περίπτωση απαραίτητα προς τούτο δεδομένα σας θα διαβιβασθούν στους φορείς που υποχρεωτικά παρεμβάλλονται ή
 3. Η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση ή άσκηση νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της doValue Greece ή
 4. Υπάρχει σχετική υποχρέωση της doValue Greece από διάταξη νόμου ή διακρατική σύμβαση.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων όπως περιγράφονται στον όρο δ, η doValue Greece ενδέχεται να προβεί στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να προωθηθούν μέσω αυτών στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.

Cookies

Η doValue Greece, για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου της, αποστέλλει και αποθηκεύει Cookies, δηλαδή μικρά αρχεία δεδομένων, στον υπολογιστή σας. Ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies της doValue Greece .

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του Διαδικτυακού Τόπου μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο που ανήκει σε τρίτους δεν συνεπάγεται ότι η doValue Greece αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική που ακολουθούν αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.

Θα πρέπει να φροντίζετε οι ίδιοι να ενημερώνεστε για την προστασία και διαχείριση των δεδομένων σας από τους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους.

Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, το χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).
 2. Να ζητήσετε τη διόρθωση ή / και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.
 3. Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).
 4. Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).
 5. Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).
 6. Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την doValue Greece σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).
 7. Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της και η επαναχορήγηση ανακληθείσας συγκατάθεσης είναι επιτρεπτή.

  Παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα ακόλουθα σε σχέση με τα παραπάνω δικαιώματά σας:

​​​​i. Η doValue Greece έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.
ii. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (όπως περιγράφεται παραπάνω στην ενότητα στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της doValue Greece, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.
iii. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

8. Να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr > Τα δικαιώματά μου > Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και Διαχείρισης Παραπόνων της doValue Greece, Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, 18346 Μοσχάτο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].

Η doValue Greece θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός ενός μήνα από την παραλαβή του. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την εύλογη κρίση της doValue Greece, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η doValue Greece θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός ενός μήνα από την υποβολή του αιτήματος.

Η παραπάνω υπηρεσία παρέχεται από την doValue Greece δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η doValue Greece δύναται είτε να σας επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα / στα αιτήματά σας.

Πώς προστατεύει η doValue Greece τα προσωπικά δεδομένα σας

Η doValue Greece εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η doValue Greece δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον Διαδικτυακό Τόπο της, καθώς η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Eίναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός (π.χ. προσωπικός υπολογιστής), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται από κακόβουλο λογισμικό (όπως π.χ. ιούς). Πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας (όπως π.χ. ασφαλή ρύθμιση του browser σας, ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, μη χρήση λογισμικού και εξοπλισμού από αμφίβολες πηγές, κ.λπ.) υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα να γνωστοποιηθούν σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Επικαιροποίηση και τροποποίηση της παρούσας ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η doValue Greece, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα Ενημέρωση, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στον ιστότοπό της.

Ημερομηνία: 20.12.2021

Δείτε πώς προστατεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή