ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Ρυθμίσεις corporate δανείων

24 Ιουλίου 2021

Έμπειροι relationship manager σάς βοηθούν στη διαχείριση των οφειλών σας. Συνεργάζονται μαζί σας για να βρεθεί η βέλτιστη λύση για τη διαχείριση των οφειλών σας.

Εξατομικευμένες λύσεις για την επιχείρησή σας

Σχεδιάζουμε και σας προτείνουμε λύσεις στα μέτρα σας. Γι’ αυτόν τον σκοπό αξιολογούμε:

  • τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες της επιχείρησής σας
  • τα χαρακτηριστικά του κλάδου όπου δραστηριοποιείστε
  • τις συνθήκες της οικονομίας γενικότερα

Επικοινωνήστε με τον relationship manager σας για να βρείτε μαζί τη βέλτιστη λύση για τη διαχείριση των οφειλών σας.

Ρυθμίσεις για άλλα είδη οφειλών

Για άλλα είδη οφειλών, δείτε ποιες ρυθμίσεις μπορείτε να εξασφαλίσετε:

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή