Η doValue Greece

Σταδιοδρομία στην doValue Greece

16 Ιουνίου 2021

Πιστεύουμε ότι το ποιοι είμαστε καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Γι’ αυτό επιλέγουμε ανθρώπους που ενστερνίζονται τις αξίες μας και τους βοηθάμε να εξελίσσονται.

Υπευθυνότητα, διαφάνεια, καινοτομία, συνεργασία, αποτελεσματικότητα

Λειτουργούμε πάντα σύμφωνα με τις αξίες μας κι αυτό μας ξεχωρίζει.

Εταιρική κουλτούρα

Η εταιρική κουλτούρα μας καθοδηγεί τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και δρούμε.

Οι αξίες μας συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη του οράματος της doValue. Γι’ αυτό λειτουργούμε πάντα με υπευθυνότητα, διαφάνεια, καινοτομία, συνεργασία και αποτελεσματικότητα.

Αξιοποιούμε στο μέγιστο τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό μας. Ταυτόχρονα, λειτουργούμε με υπευθυνότητα προς το κοινωνικό σύνολο.

Επαγγελματική δεοντολογία

Εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους και τους συνεργάτες μας, ώστε:

Οι δεξιότητες και οι συμπεριφορές μας

Οι εργαζόμενοί μας λειτουργούν σύμφωνα με τις θεμελιώδεις δεξιότητες και τις συμπεριφορές που μας χαρακτηρίζουν ως εταιρεία.

Αποτελεσματικότητα

 • Καθορίζουμε μια σαφή στρατηγική, προσανατολισμένη στον στόχο.
 • Δρούμε με αποφασιστικότητα και προορατικότητα.
 • Βελτιστοποιούμε τις διαδικασίες και τους πόρους μας για να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας.

Συνεργασία

 • Επικοινωνούμε με διαφανή, καθαρό και εποικοδομητικό τρόπο σε όλα τα επίπεδα.
 • Συμμετέχουμε ενεργά και συνεισφέρουμε στην ομάδα. Συνεργαζόμαστε και μοιραζόμαστε γνώσεις, πληροφορίες και εμπειρία.
 • Αναλαμβάνουμε κοινές ευθύνες.

Υπευθυνότητα

 • Εργαζόμαστε με ποιότητα και αποτελεσματικότητα. Επιδιώκουμε τη λειτουργική αριστεία, σεβόμενοι τους κανόνες και κανονισμούς που προβλέπουν οι αρχές λειτουργίας μας.
 • Μαθαίνουμε από προηγούμενες εμπειρίες για να βελτιωνόμαστε στο μέλλον.
 • Εγγυόμαστε μια θετική εμπειρία για τους πελάτες μας, εσωτερικούς και εξωτερικούς.

Ηγεσία

 • Δείχνουμε δέσμευση και υπευθυνότητα. Δημιουργούμε αξία για την εταιρεία μας, με οδηγό την ειλικρίνεια, τις ηθικές αρχές και τη σαφήνεια.
 • Μεταδίδουμε ενθουσιασμό, δεσμεύουμε και παρακινούμε τους συναδέλφους μας.
 • Εστιάζουμε στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση των συνεργατών και συναδέλφων μας. Είμαστε ενεργοί και καινοτόμοι δημιουργοί.

Εξειδίκευση στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων

Οι επενδυτές μάς εμπιστεύονται για τη βαθιά γνώση και την πολύχρονη πείρα μας.

Η διοίκησή μας έχει μεγάλη πείρα στη χρηματοοικονομική διαχείριση και τη διαχείριση χρέους.

Τα περισσότερα στελέχη μας εργάζονται πολλά χρόνια στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων. Υπηρετούν διευθυντικούς ρόλους στον τραπεζικό τομέα πάνω από 15 χρόνια κατά μέσο όρο.

Πάνω από το 64% των ανθρώπων μας έχει πτυχίο ανώτερων σπουδών.

Η ζωή στην doValue

Με περισσότερους από 1000 εργαζομένους στην Ελλάδα, συνεχίζουμε να αναζητούμε νέα ταλέντα.

Όταν θα εργαστείτε στην doValue, θα καταλάβετε πολύ σύντομα ότι οι άνθρωποί μας βρίσκονται στο επίκεντρο της εταιρείας μας. Εργασία κοντά μας σημαίνει:

 • Συμμετοχή σε σημαντικά και ενδιαφέροντα έργα.
 • Συνεργασία με τους πιο δυναμικούς ανθρώπους.
 • Δυνατότητες για στοχευμένη εκπαίδευση, ανάπτυξη και εξέλιξη σε έναν όμιλο που έχει παρουσία σε 5 χώρες στη Νότια Ευρώπη.

Όπως φροντίζουμε οι πελάτες μας να έχουν την καλύτερη εξυπηρέτηση, έτσι μεριμνούμε ώστε και οι εργαζόμενοί μας να έχουν τα κατάλληλα εφόδια για να εξελίσσονται μέσα στην εταιρεία μας.

Συνεχής και στοχευμένη εκπαίδευση

Δίνουμε ευκαιρίες στους ανθρώπους μας να διευρύνουν τις γνώσεις τους.

Όλοι οι άνθρωποί μας εκπαιδεύονται συνεχώς και στοχευμένα με σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα. Με κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία ενισχύουμε τις δεξιότητές τους.

Ενθαρρύνουμε τους εργαζομένους μας να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προφίλ τους.

Για να καλύπτουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες μας, συνεργαζόμαστε με δικούς μας άριστα καταρτισμένους εκπαιδευτές και αναγνωρισμένους εξωτερικούς εκπαιδευτικούς φορείς.

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας

Επιλέγουμε τους συνεργάτες μας με αξιοκρατικές διαδικασίες.

Είναι σημαντικό οι άνθρωποί μας να ενστερνίζονται τις αξίες της doValue και να επιδεικνύουν τις κατάλληλες δεξιότητες και συμπεριφορές.

Αξιοκρατικές διαδικασίες

Όταν επιλέγουμε νέους συνεργάτες, ακολουθούμε αξιοκρατικές διαδικασίες. Λαμβάνουμε υπόψη το συνολικό προφίλ των υποψηφίων, τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους.

Επαγγελματική εξέλιξη

Στους ανθρώπους μας προσφέρουμε εξειδικευμένη καθοδήγηση. Θέλουμε να μπορούν να εξελίσσονται επαγγελματικά σε ένα δυναμικό περιβάλλον. Ενθαρρύνουμε την καινοτομία και τη δημιουργική συνεργασία.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Εάν θέλετε να σταδιοδρομήσετε κοντά μας, δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή