ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Πρότυπα έντυπα που μπορείτε να κατεβάσετε

24 Αυγούστου 2021

Κατά τη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών σας, είναι πιθανό να χρειαστεί να συμπληρώσετε ορισμένα έντυπα. Συγκεντρώσαμε εδώ τα πιο συνηθισμένα πρότυπα από αυτά, για να τα βρείτε εύκολα και να τα κατεβάσετε.

Για εξουσιοδότηση τρίτου

Εάν θέλετε να εξουσιοδοτήσετε κάποιο πρόσωπο σχετικά με ζητήματα που αφορούν ρύθμιση των οφειλών σας, μπορείτε να κατεβάσετε, να συμπληρώσετε και να υπογράψετε το:

  • Γενικό πρότυπο εξουσιοδότησης – θα χρειαστεί να αναφέρετε για ποιον λόγο εξουσιοδοτείτε το τρίτο πρόσωπο και θα πρέπει να φέρει θεώρηση γνησίου υπογραφής από αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ.

Εναλλακτικά, μπορείτε να εκδώσετε εξουσιοδότηση μέσα από το gov.gr, ακολουθώντας βήμα-βήμα τις οδηγίες του. Θα είναι νομικά ισοδύναμη με εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

Για ρυθμίσεις σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας

Εάν θέλετε να ρυθμίσετε οφειλές σας στο πλαίσιο που ορίζει ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013, μπορείτε να κατεβάσετε τα πρότυπα που θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να υπογράψετε:

Επιπλέον, εδώ μπορείτε να δείτε συνολικά ποια δικαιολογητικά για αξιολόγηση οικονομικής κατάστασης πρέπει να προσκομίσετε για να ρυθμίσετε τις οφειλές σας.

Για υποβολή ένστασης

Εάν θέλετε να υποβάλετε ένσταση σύμφωνα με τον Ν.4224/2013, μπορείτε να κατεβάσετε το πρότυπο που θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να υπογράψετε:

Για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών

Εάν επικαλείστε κάποιο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζετε, θα πρέπει να προσκομίσετε τα σχετικά έγγραφα. Αυτά περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα υγείας (π.χ. για φυσική και πνευματική κατάσταση, ανικανότητες και αναπηρίες, ιατρικό ιστορικό ή άλλα στοιχεία υγείας).

Για να γίνουν αποδεκτά τα έγγραφα αυτά, πρέπει να ενημερωθείτε και να συναινέσετε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα ειδικής κατηγορίας. Κατεβάστε το έντυπο που θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να υπογράψετε:

Εάν το πρόβλημα υγείας αφορά τρίτο πρόσωπο που συνδέεται με εσάς, πρέπει επιπλέον εκείνο να κατεβάσει, να συμπληρώσει και να υπογράψει την:

 Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει θεώρηση γνησίου υπογραφής από αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ.

Εναλλακτικά, μπορείτε να εκδώσετε υπεύθυνη δήλωση μέσα από το gov.gr, ακολουθώντας βήμα-βήμα τις οδηγίες του. Θα είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την doValue Greece.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας