Η doValue Greece

Ποιοι είμαστε

19 Μαΐου 2021

H doValue Greece είναι ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης δανείων και ακινήτων με ηγετική θέση στην Ελλάδα. Μέλος του Ομίλου doValue SpA, αποτελεί κόμβο ανάπτυξής του στη ΝΑ Ευρώπη.

Διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων

Η doValue πρωτοστατεί στην ελληνική αγορά. Σε επίπεδο ομίλου, κατέχει ηγετική θέση στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων στη ΝΑ Ευρώπη, με υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια ύψους 162+ δισ. ευρώ.

Oλοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης

Η doValue Greece δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) και ακινήτων:

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, συνδυάζουμε τα πλεονεκτήματα της υφιστάμενης πλατφόρμας με τις βέλτιστες πρακτικές της doValue.

Αξιοποιούμε την εξειδικευμένη γνώση που έχουν οι άνθρωποί μας και την πείρα που έχει ο Όμιλος στη διαχείριση δανείων και ακινήτων σε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρο.

162+ δισ. ευρώ σε δάνεια και ακίνητα

Με την ενσωμάτωση της doValue Greece, ο Όμιλος doValue διαχειρίζεται συνολικά πάνω από 162 δισ. ευρώ σε δάνεια και ακίνητα.

  • Χαράζει στρατηγική
  • Λαμβάνει αποφάσεις
  • Προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες

Συνεργάζεται με ένα δίκτυο διεθνών συμβουλευτικών εταιριών, εκτιμητών ακίνητης περιουσίας, μεσιτών και δικηγόρων.

Ηγετική θέση στη ΝΑ Ευρώπη

Σε επίπεδο ομίλου, η doValue είναι ηγέτης στη διαχείριση δανείων και ακινήτων στη ΝΑ Ευρώπη, μετά την εξαγορά της ισπανικής Altamira Asset Management.

Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ), μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) και δανείων με πιθανή αδυναμία πληρωμής (UTP) στην αγορά της Ιταλίας.

Η αποστολή μας

Διαχειριζόμαστε με υπευθυνότητα τα χαρτοφυλάκια που αναλαμβάνουμε, εστιάζοντας στη λύση. Δημιουργούμε προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, συμβάλλοντας στην εξυγίανση της ελληνικής οικονομίας.

Υπεύθυνη διαχείριση

Διαχειριζόμαστε με υπευθυνότητα το πρόβλημα και εστιάζουμε στη λύση. Αναζητάμε εξωδικαστικές λύσεις για τη ρύθμιση οφειλών ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Βιώσιμες λύσεις

Λειτουργούμε με διαφάνεια και παρέχουμε σωστή ενημέρωση. Προτείνουμε βιώσιμες λύσεις και επιλογές που συμβάλλουν στη λήψη συνειδητών αποφάσεων.

Μεγιστοποίηση απόδοσης

Αξιοποιούμε τη γνώση, τις υποδομές, τα συστήματα και το ανθρώπινο δυναμικό μας με στόχο να παρέχουμε αποτελεσματικές υπηρεσίες, μεγιστοποιώντας την απόδοση των χαρτοφυλακίων μας.

Σχέσεις εμπιστοσύνης

Λειτουργούμε με επαγγελματισμό και αξιοπιστία για να δημιουργούμε αξία για τους επενδυτές και συνεργάτες μας.

Συνεχής εξέλιξη

Επιδιώκουμε τη συνεχή εξέλιξη μέσα από καινοτόμες ιδέες και πρακτικές. Από τις σταθερές συνεργασίες μας τα τελευταία χρόνια έχουμε αποκτήσει υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης, γνώσης και πείρας.

Χάρη σε αυτά, είμαστε σε θέση να προβλέπουμε αλλαγές, να προσαρμοζόμαστε, να υιοθετούμε νέες πρακτικές και να απλοποιούμε τις διαδικασίες μας.

Συμβολή στην ελληνική οικονομία

Συμβάλλουμε στην εξυγίανση της ελληνικής οικονομίας. Αξιοποιούμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο και την ηγετική θέση που κατέχουμε στην αγορά για να δημιουργούμε προοπτικές.

Εταιρική και κοινωνική ευθύνη

Λειτουργώντας πάντα με γνώμονα τις αξίες μας, έχουμε διαμορφώσει και συνεχώς εργαζόμαστε σε ένα δομημένο πλάνο εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης.

Στόχος μας είναι η μακροχρόνια δέσμευση και επένδυση σε δράσεις που ευνοούν εκείνες τις κοινωνικές ομάδες που το χρειάζονται περισσότερο.

Δείτε τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνική Ευθύνης της doValue Greece.

Οι αξίες μας

Λειτουργούμε με υπευθυνότητα, διαφάνεια, καινοτομία, συνεργασία και αποτελεσματικότητα.

Υπευθυνότητα

Πορευόμαστε με αίσθημα ευθύνης. Εφαρμόζουμε όσα προβλέπουν οι αρχές λειτουργίας μας και οι σχετικοί κανόνες και κανονισμοί.

Ενεργούμε με επαγγελματισμό και αξιοπιστία απέναντι στους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας, τους συναδέλφους μας, την κοινωνία και την οικονομία, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης.

Διαφάνεια

Λειτουργούμε με ειλικρίνεια, ήθος και ξεκάθαρους όρους. Παρέχουμε σωστή και ολοκληρωμένη ενημέρωση.

Καινοτομία

Επιδιώκουμε τη συνεχή εξέλιξη σε ένα περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται. Δημιουργούμε, ανακαλύπτουμε, προσαρμοζόμαστε, για να είμαστε πάντα σε ετοιμότητα και ένα βήμα μπροστά.

Συνεργασία

Στηρίζουμε την ομαδικότητα. Είμαστε ο έμπιστος συνεργάτης, ενεργούμε μαζί και αφοσιωνόμαστε στον κοινό στόχο, για να διασφαλίσουμε την επιτυχία της προσπάθειας. Δεσμευόμαστε απέναντι στον εαυτό μας και τους άλλους.

Αποτελεσματικότητα

Εστιάζουμε στη λύση. Επικεντρωνόμαστε στο αποτέλεσμα. Ακούμε προσεκτικά, κατανοούμε και λειτουργούμε δίνοντας βιώσιμες λύσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή