Η doValue Greece

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

22 Ιουνίου 2021

Εφαλτήριο για κάθε μας δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι οι αξίες μας. Σε αυτές στηρίζεται η λειτουργία της doValue Greece. Είναι ο γνώμονας για κάθε μας απόφαση και οδηγός σε κάθε μας νέο βήμα.

Αντλώντας από τις αξίες μας, δεν θα μπορούσαμε να μένουμε αμέτοχοι στη μεγαλύτερη και σημαντικότερη υποχρέωσή μας να δημιουργούμε αξία για το κοινωνικό σύνολο.

Ένα ειλικρινές κοινωνικό αποτύπωμα

Οραματιζόμαστε ένα ολοκληρωμένο πλάνο κοινωνικών πρωτοβουλιών. Κάθε χρόνο το εμπλουτίζουμε με:  

Με υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα ειλικρινές κοινωνικό αποτύπωμα. Θέλουμε να καλύπτουμε βασικές ανάγκες με διάρκεια και συνέπεια.

Με δομημένο στρατηγικό σχεδιασμό

Προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο με οργανωμένο και δομημένο στρατηγικό σχεδιασμό. Με βάση τις αξίες μας, εστιάζουμε σε 3 βασικούς άξονες:

  • Κοινωνία
  • Περιβάλλον
  • Υγεία

Οι άξονες αυτοί αντανακλούν την πεποίθησή μας για τον ρόλο που μια σύγχρονη επιχείρηση οφείλει να διαδραματίζει στην κοινωνία. Μέρος της κοινωνίας είναι και οι άνθρωποι της doValue.

Γι’ αυτό ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων μας στις εταιρικές δράσεις μας.

Με αυτόν τον στρατηγικό σχεδιασμό προχωράμε σε στοχευμένες δράσεις για να ωφελούμε εκείνους που το χρειάζονται περισσότερο, μακροχρόνια και πολλαπλασιαστικά.

Για την κοινωνία και την αειφόρο ανάπτυξη

Ως όμιλος, η doValue θεωρεί την κοινωνική ευθύνη θεμελιώδες ζήτημα για την κοινωνία και την αειφόρο ανάπτυξη.

Γι’ αυτό, συνεχίζει να επενδύει στους τομείς όπου δραστηριοποιείται, με τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου doValue:

Δράσεις για την κοινωνία

Μέσα από επιλεγμένες σχέσεις και συνεργασίες, ο Όμιλος doValue:

  • Έχει σταθερή δέσμευση για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. Από το 2016 είναι συνεργάτης της ένωσης Save the Children. Υποστηρίζει αποκλειστικά το κέντρο Spazio Mamme στην περιοχή Torre Maura της Ρώμης.
  • Προωθεί τη συγκέντρωση κεφαλαίων για την έρευνα και επιστημονική μελέτη για τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Γι’ αυτόν τον σκοπό, συνεργάζεται με την AISM (ιταλική Ένωση για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας).
  • Στηρίζει την έρευνα για τον καρκίνο. Γι’ αυτόν τον σκοπό, συνεργάζεται με την AIRC, την Ιταλική Ένωση για την Έρευνα για τον Καρκίνο.

Με ευθύνη για το περιβάλλον

Από το 2019 ο Όμιλος doValue υποστηρίζει το έργο LifeGate PlasticLess® για την προστασία της υγείας της θάλασσας.

Όλοι οι διαδικτυακοί τόποι doValue υποστηρίζουν το έργο LifeGate Zero Impact Web® για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Κατά την πανδημική κρίση Covid-19

Κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης Covid-19, ο Όμιλος doValue υποστηρίζει το ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Λοιμωδών Νοσημάτων και διεθνές κέντρο έρευνας Lazzaro Spallanzani.

Με υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα ειλικρινές κοινωνικό αποτύπωμα.

doValue Group 2020 Non-Financial Statement

doValue Group 2020 Non-Financial Statement

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας