Διαδικασία διαχείρισης παραπόνων

24 Αυγούστου 2021

Εάν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τις δραστηριότητες και υπηρεσίες της doValue Greece, μπορείτε να μας υποβάλετε το παράπονό σας. Το εξετάζουμε αναλυτικά και σας απαντάμε μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Πώς να υποβάλετε το παράπονό σας

Μπορείτε να μας υποβάλετε το παράπονό σας ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά, ταχυδρομικά, με φαξ ή απευθείας στα γραφεία μας. Συγκεκριμένα:

Online

Συμπληρώστε την ειδική φόρμα για υποβολή παραπόνου.

Τηλεφωνικά

Τηλεφωνήστε από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-17:00 στο: 2104847500

Ταχυδρομικά

Στείλτε επιστολή στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και Διαχείρισης Παραπόνων της doValue Greece:

Κύπρου 27 και Αρχιμήδους
18346 Μοσχάτο, Αττική

Με φαξ

Στείλτε φαξ στο: 2104847995

Απευθείας στα γραφεία μας

Ελάτε στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και Διαχείρισης Παραπόνων της doValue Greece:

Κύπρου 27 και Αρχιμήδους
18346 Μοσχάτο, Αττική

Ποιες πληροφορίες χρειαζόμαστε

Περιγράψτε μας το θέμα που σας απασχολεί. Δώστε μας τα στοιχεία σας για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Απαραίτητα στοιχεία

Συγκεκριμένα, θα χρειαστούμε:

  1. Αναλυτική περιγραφή του παραπόνου σας
  2. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας
  3. Το ονοματεπώνυμό σας

Επιβεβαίωση παραλαβής παραπόνου

Οι άνθρωποί μας στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και Διαχείρισης Παραπόνων της doValue Greece επικοινωνούν γραπτά μαζί σας με επιστολή για να επιβεβαιώσουν την παραλαβή του παραπόνου σας.

Πώς διαχειριζόμαστε το παράπονό σας

Διερευνούμε σε βάθος το παράπονο που υποβάλατε. Το αξιολογούμε με αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Σας ενημερώνουμε γραπτά

Γραπτή απάντηση

Σας απαντάμε γραπτά μέσα σε 45 ημέρες, όπως ορίζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Ειδικότερα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων απαντάμε στο αίτημά σας μέσα σε 1 μήνα από την υποβολή του. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για 2 επιπλέον μήνες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας  για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας ενημερώσουμε μέσα σε 1 μήνα από την υποβολή του αιτήματός σας.

Εάν δεν σας ικανοποιεί η απάντηση που λάβατε

Μπορείτε να απευθυνθείτε εκ νέου στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και Διαχείρισης Παραπόνων της doValue Greece.

Ζητήστε επανεξέταση του θέματός σας, υποβάλλοντάς το με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.

Εάν επιμένετε στο παράπονό σας

Μπορείτε να απευθυνθείτε σε κάποιον φορέα εναλλακτικής/εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής

Διεύθυνση: Μασσαλίας 1, 10680 Αθήνα
Τηλ: 10440 ή 2103376700
Φαξ: 2103238821
email: [email protected] 
Διαδικτυακός τόπος: hobis.gr

Συνήγορος του Καταναλωτή

Εάν το παράπονό σας αφορά την ιδιότητά σας ως καταναλωτή, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Συνήγορο του Καταναλωτή:

Διεύθυνση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 11471 Αθήνα
Τηλ: 2106460862
Φαξ: 2106460414
Διαδικτυακός τόπος: synigoroskatanaloti.gr

Άλλος φορέας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών

Εάν το παράπονό σας αφορά την ιδιότητά σας ως καταναλωτή, μπορείτε να απευθυνθείτε σε κάποιον άλλον φορέα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών από το ειδικό Μητρώο Φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή.

Άλλες αρμόδιες αρχές

Εάν το παράπονό σας αφορά ειδική περίπτωση, απευθυνθείτε σε κάποια άλλη αρμόδια Αρχή. Ενδεικτικά:

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή